El Molí Blanc Hotel ofereix un servei personalitzat, amb el valor afegit de fer-ho en un entorn privilegiat, elegant, natural, i tranquil que donarà una imatge exclusiva a la seva empresa.

  • Reunions
  • Convencions
  • Presentacions
  • Formació
  • Motivació
  • Promoció
  • Show-rooms
  • Altres

Trucan’s i t’informarem 938019179 Molt ben comunicat (connexió directa a l’Autovia A2) i equipat amb els recursos necessaris per fer del treball un plaer. Trucan’s i t’informarem 938019179

T’ajudem?