El Molí Blanc Hotel ofereix un servei personalitzat, amb el valor afegit de fer-ho en un entorn privilegiat, elegant, natural, i tranquil que donarà una imatge exclusiva a la seva empresa.

  • – Reunions
  • – Convencions
  • – Presentacions
  • – Formació
  • – Motivació
  • – Promoció
  • – Show-rooms
  • – Altres

Trucan’s i t’informarem 938019179

Molt ben comunicat amb connexió directa a l’Autovia A2, i equipat amb els recursos necessaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T’ajudem?