Avis legal i política de privadesa

Política de privadesa i dades personals: aplicable als usuaris d’aquest negoci hoteler en fer una reserva

Identificació i dades de contacte del responsable: L’organització Molí Blanc Hotel, domiciliada a Ctra. C241c, Km. 0,9 08719 Jorba (Igualada – Barcelona), amb NIF 46585271J, telèfon de contacte: 93 801 91 79 i correu electrònic hotel@ moliblanchotel.cat

Controlador de dades (nosaltres): el negoci d’hoteleria que us proporcionarà a vostè, l’usuari, el servei sol·licitat. La nostra identificació i detalls de contacte estan disponibles al lloc web que va fer servir per fer la seva reserva / per fer-nos les seves preguntes. També apareixeran a la factura que us facilitarem després d’haver rebut el pagament. Oficial de compliment de dades: no s’aplica a les activitats de Data Controllers.

Usuari: vostè, que va completar el formulari de reserva o qualsevol altra documentació relacionada amb aquest.

Propòsit: El propòsit de processar les dades proporcionades a través d’aquest formulari és gestionar les reserves realitzades per vostè, l’usuari i/o respondre les preguntes/sol·licituds que va plantejar.

Base legal: Ja sigui la necessitat de realitzar el nostre contracte amb vostè, usuari/la necessitat de prendre mesures al seu requeriment abans de celebrar un contracte. O el consentiment de vostè, l’usuari, marcant la casella d’acceptació dels Termes i condicions dels quals aquesta Política de privadesa i dades personals és una part integral.

Durada: Emmagatzemarem les dades proporcionades per vostè, l’usuari, durant el temps necessari per a la gestió de la reserva que va fer, així com dels serveis d’allotjament que va sol·licitar. Un cop finalitzada la gestió, les vostres dades es conservaran durant sis (6) mesos. Si accepteu rebre informació sobre les nostres activitats comercials, les vostres dades s’emmagatzemaran fins que revoqui el vostre consentiment.

Processador: contractem el nostre soci RoomRaccoonB.V. (www.roomraccoon.es) per dur a terme el motor de reserves del nostre negoci. RoomRaccoon actua sota la nostra autoritat i hem signat un contracte amb el RoomRaccoon per a la prestació dels seus serveis. Hem instruït a RoomRaccoon per escrit com s’ha de fer el processament.

Dades diferents dels usuaris: quan vostè, usuari, ens proporcioni dades personals pertanyents a un subjecte de dades diferent, vostè és responsable d’aquests actes, així com obtenir el consentiment respectiu d’aquests subjectes de dades per al subministrament de les seves dades.

Transferència de dades: no transferirem dades personals a un tercer país fora de l’EEE (Espai Econòmic Europeu).

Drets dels subjectes de les dades: els subjectes de les dades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic o mitjançant el servei postal a les dades de contacte al nostre lloc web de reserves ia les nostres factures.

Autoritat de control: si un interessat considera afectats els seus drets, també pot

recórrer a lautoritat de control competent de lEstat membre de què es tracti.

Més informació a: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ca