Avis legal

1. Titularitat de la Pàgina Web

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic s’informa a l’usuari que la pàgina web és titularitat de Roger Figuerola Busquets amb DNI/CIF: 46585271J i domicili a Crta 241C km 0,9 (08719) Igualada- Barcelona) endavant RESPONSABLE.
Aquesta informació conforma i regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la pàgina web assumeixen i es comprometen a respectar.

2. Termes i condicions dús

L’accés a aquesta pàgina web atribueix la condició d’USUARI, que accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús continguts en aquest lloc web. El mer accés no implica l’establiment de cap mena de relació comercial entre l’USUARI i el TITULAR DEL WEB. La informació subministrada a la pàgina web té com a finalitat facilitar el coneixement per part dels usuaris de les activitats i dels serveis que presta el RESPONSABLE qui es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment totes les modificacions, variacions, supressió o cancel·lacions dels continguts i en la forma de presentació dels mateixos que consideri necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis, per la qual cosa es recomana a l’USUARI que llegeixi aquest Avís Legal tantes vegades com accedeixi a la web.

3. Ús indegut

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal, comprometent-se a fer un bon ús de la pàgina web i aportar informació veraç i lícita, no permetent-se conductes que vagin contra la llei, els drets o interessos de tercers. La utilització de certs serveis o sol·licituds al RESPONSABLE estaran condicionades a l’emplenament previ del corresponent formulari de recollida de dades. A aquests efectes, l’USUARI serà responsable de la informació falsa o inexacta que pogués realitzar o comunicar i dels perjudicis que causi al RESPONSABLE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la web a aquells USUARIS que incompleixen les condicions i les obligacions de la present pàgina web.

4. Exclusió de garanties i responsabilitat

El RESPONSABLE no es responsabilitza del mal ús que es faci dels continguts de la pàgina web, i no es fa responsable en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués ocasionar el funcionament de la pàgina web i/o els seus serveis ni garantir la utilitat de la pàgina web, ni que lusuari pugui utilitzar en tot moment la web o els serveis que s’ofereixin.
El RESPONSABLE no pot garantir la fiabilitat, veracitat, exhaustivitat i actualitat dels continguts i, per tant, queda exclosa qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivar-se pels danys causats, directament o indirectament, per la informació a què s’accedeixi per mitjà de la web.
Tot i això, el RESPONSABLE declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament de la pàgina web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components perjudicials als usuaris.

5. Enllaços

En el cas que al lloc web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d’Internet. La pàgina web on s’estableixi l’hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral o bons costums.
No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o ofensives sobre directius, empleats, col·laboradors o de les persones que es relacionin a la pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de la pàgina, o dels continguts subministrats.

6. Propietat intel·lectual i industrial

El Copyright, disseny i creació de la pàgina web és titularitat del RESPONSABLE. L’accés gratuït no implica altres drets o llicències per a reproducció i/o distribució sense la pr