Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó social: Roger Figuerola Busquets en endavant: Responsable del Tractament

CIF/DNI: 46585271J
Adreça: Crta 241C Km 0,9 (08719) (Igualada-Barcelona)Mail: hotel@moliblanchotel
Dpd: eduardo.serviciosjuridicos@gmail.com

FINALITAT

El RESPONSABLE informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web. En aquest sentit, el RESPONSABLE garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida al RGPD 2016/679 i la LOPD GDD 03/2018. L´ús d´aquest web implica l´acceptació d´aquesta política de privadesa.

El RESPONSABLE té el deure d’informar els usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme i del tractament que s’hagi de fer.

Mitjançant l’enviament de correu electrònic o recollida de dades a través de formularis amb finalitats de registre, reserva, així com a nivell estrictament informatiu.

En aquest sentit, el RESPONSABLE de la Web serà considerat com a responsable del tractament de les dades recollides mitjançant els mitjans anteriorment descrits. Alhora, el RESPONSABLE informa els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla:

L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris,

La inclusió a l’agenda de contactes,

La prestació de serveis i gestió de la relació comercial.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, emmagatzematge, modificació, transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web del RESPONSABLE i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades al Registre de Tractaments titularitat del RESPONSABLE.

LEGITIMACIÓ

Se sol·licita el consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades i l’oferta prospectiva de productes i serveis.

DESTINATARIS

Les dades personals no se cediran a tercers sense el consentiment de linteressat excepte obligació legal.

DRETS

Conformi al RGPD UE 2016/679 i LOPD GDD 3/2018

Les persones interessades poden exercir davant del RESPONSABLE els drets següents:

Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les vostres dades de caràcter personal sotmeses a tractament

Dret de Rectificació: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació objecte del tractament

Dret de Supressió: permet sol·licitar l’eliminació de les dades objecte de tractament quan ja no siguin necessàries.

Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s’hi cessi, llevat de motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions, cas en què els mantindrem bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Dret de Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament es conservaran per a l’exercici i defensa de reclamacions.

Dret de Portabilitat de les dades: les persones interessades poden sol·licitar rebre les dades que li incumbeixin i que hagi facilitat al Responsable o que, sempre que tècnicament sigui possible, els enviem a un altre Responsable de tractament de la seva elecció en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

Dret a revocar el consentiment prestat inicialment ia reclamar davant l’autoritat de control. www.aepd.es

Per exercir els vostres drets cal que us poseu en contacte amb el Responsable a l’adreça que apareix al primer requadre, acompanyat de còpia document d’identitat de l’interessat.

Mail: hotel@moliblanhotel.cat
Dpd: eduardo.serviciosjuridicos@gmail.com